קופת העיר מתן בסתר אלעד בנשיאות המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שליט"א

עניי עירך קודמים  – לתרומות חייגו 03-9090000

העיר אלעד זועקת אליך

"כל עיר שיש בהם מישראל חייבין להעמיד קופה של צדקה לעניים"

הפעילות שלנו:

חלוקות כרטיסי מזון / חלוקת לחם/ חלוקות מעילים

חלוקות כרטיסי מזון / חלוקת לחם/ חלוקות מעילים

מקדימים רפואה למכה- מרפאת שיניים ויעוץ רפואי

מקדימים רפואה למכה-
מרפאת שיניים ויעוץ רפואי

חושבים קדימה- פרויקט שיקום משפחות

חושבים קדימה- פרויקט שיקום משפחות

קמפיין גלגל הצלה

קמפיין גלגל הצלה
קופת הישועות - קופת העיר אלעד

רוצה קופת צדקה לביתך?

מעוניין להיות גבאי צדקה בבניין
או בשכונה?

תמיכות חודשיות
למשפחות
0 +
טיפולי שיניים
בשנה
0 +
תמיכות במשפחות
לחגים
0 +

אודותינו

הפעילות של קופת הצדקה והחסד, קופת העיר מתן בסתר אלעד מקיפה את כל תחומי החיים החל ממתן סיוע כלכלי וכספי לנצרכים, אלמנות ויתומים, חולים במחלות שונות ובני משפחותיהם, הקמת קרנות תמיכה. מתן תמיכות שבתות וחגים. חלוקת לחם ומוצרי יסוד, ממשיך בחלוקות מעילים, שמיכות, ונעליים, ומימון מכירות בגדים מוזלות. ועד למתן יעוץ רפואי ומשפטי. תמיכה בחינוך ילדים, ושיקום כלכלי למשפחות. כאשר פנינה מיוחדת בפעילות הקופה הינה מרפאת השיניים המקצועית הנותנת טיפול שיניים ללא עלות כלל למשפחות הנצרכות, שאין להם לשלם על רפואת שיניים. וזה הצלה ממש.

תרום לקופת צדקה של אלעד עבור עניי ונצרכי
העיר אלעד ותזכה להציל משפחות מעוני וממחסור

מקדמים לשבת

מקדימים עשר דקות בעשרה שקלים

מקדמים לשבת

זמן הדלקת נרות, שבת המלכה יורדת על אלעד, ומול הנרות המרצדים מעתירות האימהות תפילה על ילדיהן "וזכני לגדל בנים ובני בנים שיאירו את העולם" באותו זמן עשר דקות לפני שבת, תורמים עשרה שקלים באשראי של קופת העיר למען עניי העיר. ואין לך צדקה מהודרת מזו, כמו שכתב הרמב"ם שכל עיר שיש בה ישראל חייבין להעמיד בה גבאי צדקה… שיהיו מחזרין אל העם מערב לשבת לערב שבת והן מחלקין המעות מערב שבת לערב שבת, ונותנין לכל עני ועני מזונות המספיקין לשבעת ימים.
וזו היא הנקראת קופה של צדקה.

כן, ככה מקבלים את השבת באלעד
בכל ערב שבת תורמים עשרה שקלים למען עניי העיר
וזוכים לבנים שיאירו את העולם בתורה ובמעשים טובים